Bergsprängning

Vi utför alla former av bergsprängning och bergborrning, tex sprängning för husgrunder, vatten och avlopp, bergtäkter och försiktig detaljsprängning.

Alla former av sprängningar ställer stora krav på utövaren. Vi kan garantera sprängningsarbeten som utförs på ett professionellt och säkert sätt. 

Bergspräckning

Bergspräckning är ett sätt att inte riskera sprängskador på känslig omgivning. Exempel på bergspräckningstekniker vi använder oss av är hydraulisk spräckning och snigeldynamit.

Fördelen med bergspräckning är att man inte behöver en besiktning av närliggande bebyggelse, då det inte finns någon risk för skador i omgivningen. I tätt placerade borrhål använder vi ett hydrauliskt verktyg som vibrationsfritt spräcker berget.

Entreprenader

I vår verksamhet har vi kapaciteten och alla resurser internt för att utföra alla slags uppdrag, kostnadseffektivt och med kvalité.

Exempel på projekt vi kan utföra är kompletta markarbeten med sprängning, grundläggning, vatten, avlopp och kabelschakt.

Vi ser fram emot att samarbeta med er på ert projekt.

Mark & Anläggning

Mark och anläggning innefattar en mängd olika arbeten.

Det kan innebära markarbeten som schaktning, grundläggning, kabeldragning, och rör för vatten & avlopp. Det innefattar även dragning av vägar till både nya och existerande anläggningar.

På Future Conduct har vi gedigen erfarenhet och kompetens, samt maskiner för att klara det mesta inom anläggning och markarbeten.