ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Future Conduct behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen samt våra produkter och tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen www.futureconduct.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig
lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Future Conduct är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan
behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om

produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till Future Conduct behandlar dina personuppgifter i enlighet
med denna integritetspolicy.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre
behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du produkter eller tjänster från Future Conduct behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är
nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Future Conduct som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i
verksamheten.

Intresseavvägning

Future Conduct kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Future Conduct ser ett
intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter eller tjänster till dig.
Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Future Conduct samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär till Future Conduct och via
e-post, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets produkter eller
tjänster.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Future Conduct bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:
• Fullgöra förpliktelser gentemot kund
• Förbättra kundupplevelsen
• Tillhandahålla god service
• Leverans av beställningar
• Marknadsföring
• Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Future Conduct produkter och tjänster
• Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
• Administration och förbättring av Future Conduct

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess
behandling. Future Conduct sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn
till de ändamål för vilka de samlades in. Future Conduct kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för
att följa lagkrav eller för att bevaka Future Conduct rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Future Conduct kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners som i syfte att fullgöra vårt avtal med dig
eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Future Conduct
kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning,
exempelvis samarbetspartners och leverantörer.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller
krav från myndigheter, för att tillvarata Future Conduct rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller
uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
Future Conduct vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs
till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Future Conduct säkerställer att det föreligger en adekvat
skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Future Conduct har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot
förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Future Conduct är skyldiga att följa Future Conduct regler för informations- och IT-säkerhet samt denna
Integritetspolicy.

COOKIES

Future Conduct använder sig av så kallade cookies. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens
struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår
webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta
cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och
försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder cookies på Future Conduct för att kunna:
• Se information som besöksstatistik
• Se vilka operativsystem som används
• Se vilka webbläsare som används
• Se hur webbplatsen används av våra besökare
Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell
nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på
webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och
avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta
innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av Future Conduct som avsett.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Future Conduct få besked om vilka personuppgifter
som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.
Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har
alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina
personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Future Conduct förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör några
ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Future Conduct ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla
registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@futureconduct.se med märkning
”Att: Integritetsansvarig”